Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Podatność społeczna na zmianę klimatu w europejskich miastach – aktualna sytuacja w zakresie polityki i praktyki

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Podatność społeczna na zmianę klimatu w europejskich miastach – aktualna sytuacja w zakresie polityki i praktyki

Opis

Celem niniejszego dokumentu technicznego jest przedstawienie aktualnej sytuacji w polityce i praktyce w zakresie oceny podatności społecznej i rozwoju sprawiedliwej społecznie reakcji adaptacyjnej na zmiany klimatu na obszarach miejskich. Dokument jest zorganizowany w następujący sposób: Opisano w nim, w jaki sposób ewoluowało obecne rozumienie podatności społecznej i równości w odniesieniu do skutków zmiany klimatu i wariantów przystosowania się do niej (rozdział 2) oraz w jaki sposób to zrozumienie może pomóc w opracowywaniu ocen oraz planowania i wytycznych dostosowawczych (rozdział 3). Zbiór studiów przypadków opisuje, w jaki sposób zasady zostały wdrożone w miastach europejskich (rozdział 4). Wnioski z pracy zostały omówione z grupą ekspertów podczas dedykowanych warsztatów. W rozdziale 5 podsumowano te dyskusje, a w rozdziale 6 wyciągnięto wnioski z dokumentu i zalecenia przedstawione przez ekspertów. Spostrzeżenia przedstawione w niniejszym artykule mogą potencjalnie przyczynić się do dyskusji na temat potrzeby zmian w (miejskich) politykach adaptacyjnych, które mają na celu zmniejszenie nierówności społecznych i niesprawiedliwości spowodowanych skutkami zmiany klimatu oraz poprzez stworzenie bardziej sprawiedliwych rozwiązań adaptacyjnych.

Źródło informacji

Źródło:
ETC/CCA

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu