Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Sprawozdanie z 2019 r. pt. „The Lancet Countdown on health and climate change: zapewnienie, aby zdrowie urodzonego dziś dziecka nie było definiowane przez zmieniający się klimat

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Publications and Reports

Sprawozdanie z 2019 r. pt. „The Lancet Countdown on health and climate change: zapewnienie, aby zdrowie urodzonego dziś dziecka nie było definiowane przez zmieniający się klimat

Opis

Raport zawiera globalny przegląd wpływu zmiany klimatu na zdrowie człowieka, a także reakcję na zmianę klimatu dla zdrowia. Jego celem jest dalsze wzmocnienie globalnego systemu monitorowania zdrowia i zmiany klimatu oraz przedstawienie przeglądu zdrowia i zmiany klimatu w 2018 r.

W dziedzinie skutków zmiany klimatu, narażenia i podatności na zagrożenia monitorowane jest pięć wskaźników, a mianowicie: zdrowie i ciepło, zdrowie i ekstremalne zjawiska pogodowe, globalne trendy zdrowotne w chorobach wrażliwych na klimat, choroby zakaźne wrażliwe na klimat oraz bezpieczeństwo żywnościowe i niedożywienie. Można stwierdzić, że wskaźniki wykazują pogorszenie narażenia i podatności na zagrożenia wzdłuż szeregu ścieżek temperatury i opadów, przy jednoczesnym zmniejszeniu potencjału plonów, a także zwiększenie zdolności wektorowej w przypadku szeregu chorób wrażliwych na zmianę klimatu. Skutki te są najbardziej odczuwalne przez kraje o niskich i średnich dochodach na całym świecie. Na zdrowie psychiczne mogą negatywnie wpływać fale upałów, utrata własności i utrata źródeł utrzymania z powodu powodzi lub migracji wywołanej klimatem. Jednak chociaż stwierdzono wiele różnych powiązań między klimatem a zdrowiem psychicznym, są one wysoce społecznie i kulturowo pośredniczone.

W sprawozdaniu przeanalizowano również reakcję na zmianę klimatu na rzecz zdrowia poprzez przystosowanie się do zmiany klimatu, planowanie i odporność zdrowia. Stosowane tutaj wskaźniki to planowanie i ocena przystosowania się do zmiany klimatu, usługi informowania o klimacie dla zdrowia, dostarczanie i wdrażanie adaptacji oraz wydatki na przystosowanie się do działań związanych ze zdrowiem i zdrowiem. W rozdziale stwierdzono, że wiele wskaźników idzie w dobrym kierunku, ale reakcja społeczności zdrowotnej na przystosowanie się do zmiany klimatu jest dość powolna. Zwiększyła się liczba państw posiadających krajowe plany przystosowania się do zmiany klimatu oraz liczba państw i miast, które oceniły zagrożenie dla zdrowia i podatności na nie, a także wydatki na przystosowanie się do zdrowia. Przed wdrożeniem wymagane jest dogłębne rozważenie najlepszych wariantów adaptacyjnych.

Inne sekcje sprawozdania koncentrują się na działaniach łagodzących i dodatkowych korzyściach zdrowotnych, ekonomii i finansach, a także na zaangażowaniu publicznym i politycznym.

Wynika z tego, że postępy w łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowywaniu się do niej są niewystarczające. Pomimo tego powolnego postępu, pojawia się również powolna reakcja. 51 ze 101 śledzonych krajów opracowało krajowe plany przystosowania się do zdrowia, 70 krajów świadczy usługi informacji o klimacie dla sektora opieki zdrowotnej, 109 krajów ma średnio do wysokiego wdrożenia krajowych ram stanu zagrożenia zdrowia, a 69 % miast opracowało ocenę ryzyka i podatności na zagrożenia. Finansowanie przystosowania się do zdrowia nadal rośnie, a finansowanie związane ze zdrowiem odpowiada obecnie za 11,8 % globalnych wydatków na przystosowanie się do zmiany klimatu. Wreszcie, zaangażowanie publiczne i polityczne nadal rośnie, przy zwiększonym zainteresowaniu strajkami klimatycznymi w szkole, corocznymi spotkaniami UNFCCC oraz ogłoszeniami o zbyciu od stowarzyszeń medycznych i zdrowotnych. W ciągu ostatniego roku zainteresowanie opinii publicznej było coraz większe, dlatego istnieje pewna reakcja ze strony rządów, która zaczyna dostosowywać się do skali kryzysu klimatycznego. Istotną rolą pracowników służby zdrowia będzie informowanie o zagrożeniach dla zdrowia wynikających ze zmiany klimatu i pobudzanie wdrażania solidnych reakcji w celu poprawy zdrowia i dobrostanu ludzi.

Sprawozdanie kończy się apelacją: „Z pełną mocą porozumienia paryskiego, które ma zostać wdrożone w 2020 r., musi nastąpić istotna zmiana – taka, która przechodzi od dyskusji i zaangażowania do znaczącej redukcji emisji”.

Aby przeczytać raport, być może będziesz musiał zarejestrować się bezpłatnie na stronie internetowej Lancet.

Do sprawozdania z odliczania Lanceta za 2019 r. dołączono brief polityczny dla UE, opublikowany wspólnie ze Stałym Komitetem Lekarzy Europejskich (CPME).

Źródło informacji

Źródło:
Lancet
Współpracownik:
Lancet Countdown in Europe (Lancet Countdown in Europe)

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu