Start Baza danych Publikacja i sprawozdania „Skutki zmian klimatycznych dla zdrowia w regionie europejskim WHO”

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

„Skutki zmian klimatycznych dla zdrowia w regionie europejskim WHO”

Opis

W niniejszym przeglądzie literatury stwierdzono, że istnieją dowody na bezpośrednie, jak i pośrednie skutki zmiany klimatu oraz pojawiające się przyszłe zagrożenia dla zdrowia w regionie europejskim WHO. Nauka wyraźnie pokazuje, że zachodzą znaczące zmiany, w związku z czym konieczna jest solidna polityka w celu złagodzenia zagrożeń dla zdrowia ludzkiego lub przystosowania się do nich, a także należy podjąć wysiłki na rzecz osiągnięcia odpornego na zmianę klimatu systemu opieki zdrowotnej.

Źródło informacji

Źródło:
MDPI
Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024

Akcje Dokumentu