Start Baza danych Publikacja i sprawozdania „Skutki zmian klimatycznych dla zdrowia w regionie europejskim WHO”

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

„Skutki zmian klimatycznych dla zdrowia w regionie europejskim WHO”

Opis

W niniejszym przeglądzie literatury stwierdzono, że istnieją dowody na bezpośrednie, jak i pośrednie skutki zmiany klimatu oraz pojawiające się przyszłe zagrożenia dla zdrowia w regionie europejskim WHO. Nauka wyraźnie pokazuje, że zachodzą znaczące zmiany, w związku z czym konieczna jest solidna polityka w celu złagodzenia zagrożeń dla zdrowia ludzkiego lub przystosowania się do nich, a także należy podjąć wysiłki na rzecz osiągnięcia odpornego na zmianę klimatu systemu opieki zdrowotnej.

Źródło informacji

Źródło:
MDPI
Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu