Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Interwencje w zakresie miejskich terenów zielonych i zdrowie: Przegląd skutków i skuteczności

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Interwencje w zakresie miejskich terenów zielonych i zdrowie: Przegląd skutków i skuteczności

Opis

Miejskie tereny zielone wydają się przynosić korzyści ludności w miastach, ale niewiele wiadomo o najskuteczniejszym sposobie osiągnięcia tych korzyści oraz o tym, kto ma zapewnić jak najlepsze zwiększenie korzyści zdrowotnych, społecznych i środowiskowych. W sprawozdaniu przedstawiono dowody i oceniono lokalne studia przypadków dotyczące interwencji w zakresie zielonej przestrzeni miejskiej.

Kluczowe ustalenia pokazują, że pozytywne wyniki zdrowotne, środowiskowe i społeczne dla wszystkich grup ludności są osiągane przez ulepszone i zwiększone miejskie tereny zielone. Szczególnie grupy o niższym statusie społeczno-ekonomicznym korzystają z interwencji. W sprawozdaniu sugeruje się, że konieczne jest lepsze monitorowanie zarządzania zieloną przestrzenią miejską oraz związanych z nią skutków dla zdrowia i równości.

Czynniki sukcesu oparte na lokalnym doświadczeniu i praktyce miejskiej stwierdzają, że wielodyscyplinarne planowanie, zaangażowanie społeczności i międzysektorowa, interdyscyplinarna współpraca w procesie planowania mają kluczowe znaczenie dla interwencji w zakresie zielonej przestrzeni miejskiej, które zapewniają różnorodne możliwości funkcjonalne i są atrakcyjne dla różnych grup ludności.

Najbardziej skuteczne są oczywiście ulepszenia fizyczne, a także elementy uczestnictwa i zaangażowania społecznego w proces planowania, a następnie, które zapewniają promocję zielonej przestrzeni, a także docierają do dodatkowych i nowych grup ludności.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu