Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Zero ubolewa nad tym, że: intensyfikacja działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej na rzecz zdrowia w europejskim regionie WHO.

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Zero ubolewa nad tym, że: intensyfikacja działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej na rzecz zdrowia w europejskim regionie WHO.

Opis

Bez istotnych działań mających na celu złagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej w ciągu najbliższych dziesięcioleci nastąpi znaczny wzrost możliwej do uniknięcia zachorowalności i śmiertelności oraz niekorzystny wpływ na jakość życia.

Grupa Robocza ds. Zdrowia w Zmianie Klimatu (HIC), ustanowiona w ramach europejskiego procesu ochrony środowiska i zdrowia, ma na celu określenie i skonsolidowanie zorientowanego na działanie stanowiska w sprawie zdrowia i zmiany klimatu w europejskim regionie WHO.

Niniejszy dokument jest skierowany do decydentów politycznych, zwłaszcza z sektora opieki zdrowotnej, i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego – z zamiarem podniesienia świadomości na temat powiązań między zdrowiem a zmianą klimatu, a także opcji politycznych, które mogą zmaksymalizować korzyści dla zdrowia i środowiska.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Jun 21 2023

Akcje Dokumentu