Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Dostępność szpitali w Europie

Możliwość dotarcia do szpitala w odpowiednim czasie jest istotnym aspektem dostępu do opieki zdrowotnej. Ma to kluczowe znaczenie w zmieniającym się klimacie, biorąc pod uwagę rosnącą presję na zdrowie ludzi wynikającą z fal upałów, ekstremalnych zjawisk pogodowych lub chorób zakaźnych. Poniższa przeglądarka map, na podstawie danych Eurostatu, przedstawia średni czas podróży do najbliższego szpitala w podziale na regiony NUTS 3.

Dalsze statystyki dotyczące opieki zdrowotnej na szczeblu regionalnym znajdują się tutaj.

Kluczowe wiadomości

  • Szacuje się, że w 2020 r. 82,5 % ludności UE żyło w ciągu 15 minut od najbliższego szpitala.
  • W prawie dwóch trzecich rozważanych regionów NUTS3 średni czas podróży do najbliższego szpitala wynosił poniżej 15 minut (710 z 1142 regionów NUTS3).
  • W wysoce zurbanizowanej Europie Zachodniej średni czas podróży do najbliższego szpitala jest w większości ograniczony do poniżej 20 minut. Na mniej zaludnionych obszarach w Europie Południowej, Wschodniej i Północnej średni czas dotarcia do szpitala może zająć ponad 40 minut (20 regionów NUTS3).

Zbiór danych został przygotowany i udostępniony w ramach umowy o poziomie usług EEA-Komisja Europejska (RTD) w sprawie „Uwzględniania zasad udostępniania danych i zarządzania GEOSS w celu wsparcia europejskiego środowiska”. Zobacz metadane tutaj.