Start Więcej wydarzeń

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Future events

  • 2024-02-06T12:00:00+01:00
  • 2024-04-09T13:30:00+02:00
Wt 6. Lut.

2024-02-06 12:00 to 2024-04-09 13:30
Online

Kurs, zorganizowany przez Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim (ASPHER) we współpracy z Uniwersytetem w Kolumbii, ma być inicjatywą przewodnią mającą na celu zaangażowanie i edukowanie zdrowia publicznego i ogółu pracowników służby zdrowia w dziedzinie klimatu i zdrowia. Powinno to umożliwić im uczestnictwo i zaangażowanie się w politykę i rzecznictwo związane z przystosowaniem się do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków, a także w badania wspierające podejmowanie decyzji we wszystkich sektorach.

  • 2024-05-29T00:00:00+02:00
  • 2024-05-30T23:59:59+02:00
Śr 29. Maj.

2024-05-29 00:00 to 2024-05-30 23:59
Bruksela i online

Ta edycja dorocznej konferencji na temat Zielonego Tygodnia UE będzie dyskutować o tym, co jest potrzebne, by UE była bardziej odporna na wodę, zarówno dziś, jak i w przyszłości. W ostatnich latach obywatele w różnych częściach kontynentu spotkali się z gwałtownym wzrostem liczby klęsk żywiołowych, takich jak susze i powodzie, co ma wpływ na zdrowie i dobrostan. Celem jest stymulowanie ogólnounijnej dyskusji na temat wody, teraźniejszości i przyszłości UE, z naciskiem na podnoszenie świadomości i promowanie pozytywnych, opartych na współpracy rozwiązań.

  • 2024-11-12T00:00:00+01:00
  • 2024-11-15T23:59:59+01:00
Wt 12. Lis.

2024-11-12 00:00 to 2024-11-15 23:59
Lizbona, Portugalia

Tematem tegorocznym tematem jest „Sailing the waves of European public health: „poznajmy się za morzem innowacji” konferencja ma na celu wytyczenie granic, odkrycie nowych podejść i wytyczenie kierunku przyszłości zdrowia publicznego w Europie. Wśród podzagadnień związanych z kryzysem klimatycznym i zdrowotnym to „Nierówności w dziedzinie zdrowia” i „Zdrowie na świecie”. Konferencję współorganizuje Fundacja Konferencji EPH i kilka organizacji, w tym partnerzy obserwatorium ASPHER, ECDC, Komisja Europejska i Biuro Regionalne WHO dla Europy. Przed konferencją comiesięczne seminaria internetowe analizują główne tematy i podtematy konferencji, poruszając pilne tematy, takie jak budowanie zdolności siły roboczej i zmieniająca się rola pracowników służby zdrowia publicznego.

Akcje Dokumentu