Start Informacje o CLIMATE-ADAPT Działania informacyjne i rozpowszechnianie Wydarzenia i seminaria internetowe „Climate-ADAPT”

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wydarzenia Climate-ADAPT i webinaria

Climate-ADAPT Webinars ma na celu:

  • Informowanie o kontekście polityki UE w zakresie adaptacji i rozwoju wiedzy, w których działa Climate-ADAPT, 
  • Przedstawianie trwającego i planowanego rozwoju Climate-ADAPT oraz zbieranie informacji zwrotnych,
  • Zwiększanie świadomości i pogłębianie konkretnych sekcji i cech programu Climate-ADAPT oraz promowanie wykorzystania tej wiedzy na potrzeby działań w zakresie polityki dostosowawczej, planowania, praktycznego wdrażania, a także monitorowania, sprawozdawczości i oceny przystosowania się do zmiany klimatu.
  • Stymulowanie uczestników do wspierania funkcji Climate-ADAPT jako „punktu pierwszego kontaktu” poprzez prezentowanie ich innowacyjnych inicjatyw w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, zwiększając tym samym ich własny zasięg i wkład w wzbogacenie wiedzy dostarczanej na temat Climate-ADAPT.

Poniżej znajdują się nagrania i prezentacje z poprzednich webinariów. Informacje na temat nadchodzących webinariów znajdziesz tutajNagrania i prezentacje z seminariów internetowych na temat konkretnych treści Climate-ADAPT

Relevant tile