Start Informacje o CLIMATE-ADAPT Działania informacyjne i rozpowszechnianie

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Działania informacyjne i rozpowszechnianie

Działania w zakresie upowszechniania i promowania programu Climate-ADAPT mają na celu dalszą poprawę wykorzystania platformy wśród wszystkich obecnych i potencjalnych użytkowników, promowanie wymiany informacji w celu pozyskania nowych dostawców informacji, wspieranie upowszechniania wiedzy i koordynacji między sektorami i szczeblami sprawowania rządów oraz mobilizację wspólnych i indywidualnych działań na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu.

Grupa docelowa działań w zakresie rozpowszechniania i promocji jest główną grupą docelową Climate-ADAPT, tj. decydentami dostosowawczymi dostosowawczymi na wszystkich szczeblach sprawowania rządów w Europie i organizacjami je wspierającymi.

Niniejsza sekcja zawiera materiały upowszechniające i promocyjne dotyczące klimatu-ADAPT, tj. filmy samouczkowe na temat tego, jak korzystać z platformy do różnych szczególnych potrzeb w zakresie wiedzy oraz wskazówki dotyczące sposobu, w jaki dostawcy mogą udostępniać swoje informacje za pośrednictwem platformy. Zawiera również inspirujące przykłady praktycznego wykorzystania Climate-ADAPT, regularne sprawozdania z wyników zawierające ogólne informacje na temat aktualizacji treści i korzystania z platformy. Zapewniony jest również dostęp do nadchodzących webinariów i wydarzeń, a także do nagrań i prezentacji z poprzednich webinariów.

 

Sekcja zawiera: