Działania upowszechniające i promocyjne Climate-ADAPT mają na celu dalszą poprawę korzystania z platformy wśród wszystkich obecnych i potencjalnych użytkowników, promowanie wymiany informacji w celu pozyskania nowych dostawców informacji, pomoc w upowszechnianiu wiedzy i koordynacji między sektorami i szczeblami sprawowania rządów oraz zmobilizowanie wspólnych i indywidualnych działań na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu.

Grupa docelowa działań w zakresie upowszechniania i promocji to główna grupa docelowa Climate-ADAPT, tj. rządowi decydenci ds. przystosowania się do zmiany klimatu na wszystkich szczeblach sprawowania rządów w Europie oraz organizacje je wspierające.

Niniejsza sekcja dotycząca działań informacyjnych zawiera materiały rozpowszechniające i promocyjne na temat Climate-ADAPT, tj. filmy instruktażowe na temat korzystania z platformy w celu zaspokojenia różnych konkretnych potrzeb w zakresie wiedzy oraz wskazówki dotyczące sposobu, w jaki dostawcy mogą udostępniać swoje informacje za pośrednictwem platformy. Zawiera również inspirujące przykłady wykorzystania Climate-ADAPT w praktyce, regularne raportowanie wyników wraz z ogólnymi informacjami na temat aktualizacji treści i korzystania z platformy. Dostęp do nadchodzących webinariów i wydarzeń, a także do nagrań i prezentacji z poprzednich webinariów.

Sekcja ta przewiduje:Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.