Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Filmy instruktażowe

Filmy instruktażowe dotyczące korzystania z programu Climate-ADAPT mają na celu zapoznanie nowych użytkowników z informacjami i wiedzą na temat przystosowania się na szczeblu lokalnym, krajowym, transnarodowym i europejskim, dostępnymi na platformie, oraz w jaki sposób można wykorzystać te informacje do oceny skutków, podatności, zagrożeń i opcji adaptacyjnych oraz do opracowania, wdrożenia i oceny polityk, planów i działań przystosowawczych.

Dodatkowo dostępne są filmy samouczkowe na temat udostępniania informacji poprzez przesyłanie elementów bazy danych:

 

Instruktatyka Climate-ADAPT na potrzeby przekazywania treści

Relevant tile