Start Wydarzenia CCA Wspieranie procesu adaptacji do zmian klimatu: Wiedza na szczeblu krajowym i unijnym oraz narzędzia dla Polski

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Wydarzenie | Agenda i dokumenty uzupełniające | Praktyczne informacje | Rejestracja

Wydarzenie Climate-ADAPT

Wspieranie procesu adaptacji do zmian klimatu: Wiedza na szczeblu krajowym i unijnym oraz narzędzia dla Polski

Promoting Climate-ADAPT in Poland

 

Europejska Platforma Adaptacji do Zmian Klimatu (Climate-ADAPT) to partnerstwo pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej (DG CLIMA) a Europejską Agencją Środowiska (EEA). Głównymi celami platformy są: dzielenie się bazą wiedzy i praktycznymi doświadczeniami w zakresie adaptacji do zmian klimatu, pomoc w efektywnym wykorzystaniu tej wiedzy przez decydentów oraz zapewnienie większego stopnia koordynacji między odpowiednimi politykami sektorowymi i różnymi poziomami instytucjonalnymi. W ramach nowej strategii adaptacyjnej UE zostanie ona rozszerzona o nowe elementy wiedzy, co pozwoli na podejmowanie bardziej świadomych decyzjina rzecz Europy bardziej odpornej na zmiany klimatu.

Webinarium, współorganizowane z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w Polsce, oferuje przegląd dostępnej wiedzy na temat adaptacji, wskazówek i narzędzi na poziomie krajowym i unijnym, w tym danych klimatycznych, narzędzi wspierających adaptację w miastach oraz studiów przypadku. Webinarium zawiera również refleksję nad tym, jak wykorzystywane są dostępne informacje i jakie luki w wiedzy należy uzupełnić na poziomie unijnym i krajowym.

Adresatami/adresatkami webinarium są obecni i potencjalni nowi użytkownicy/użytkowniczki i informatorzy/informatorki Climate-ADAPT w Polsce, tj. decydenci rządowi/decydentki rządowe oraz organizacje wspierające ich w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie strategii, planów i działań adaptacyjnych do zmian klimatu na wszystkich poziomach zarządzania w Polsce. Ponadto do udziału w webinarium zapraszamy wszystkie zainteresowane strony zaangażowane w adaptację do zmian klimatu w Polsce (w tym przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, specjalistów/specjalistki i zainteresowanych  obywateli/obywatelki).

Webinarium będzie prowadzone w języku angielskim i polskim, dostępne będzie również polskie tłumaczenie.

Dowiedz się więcej o Climate-ADAPT w języku polskim

Przeczytaj tutaj historię fikcyjnej postaci Piotra, planisty w Urzędzie Miasta Krakowa. Ponieważ susza jest jednym z głównych wyzwań w Polsce, poszukuje on danych i wskazówek dotyczących gospodarki wodnej, aby opracować rozwiązania w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Agenda i dokumenty uzupełniające

Powitanie

Topic I  

Podjęcie kwestii adaptacji do zmian klimatu w Polsce: polityka i wiedza

   
Topic II

Uzupełniająca wiedza dostępna na poziomie UE na temat Climate-ADAPT

Topic III

Refleksje uczestników na temat zdobytych doświadczeń w zakresie udostępniania wiedzy i perspektyw adaptacji

 

Praktyczne informacje

Udział

Webinarium jest organizowane jako zamknięte spotkanie online, na które wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Wydarzenie odbędzie się jako "Zoom Webinar". Po zarejestrowaniu się otrzymasz potwierdzenie rejestracji. Link Zoom zostanie przekazany zarejestrowanym uczestnikom/uczestniczkom przed rozpoczęciem webinarium. Uczestnicy/uczestniczki uzyskają uprawnienia do słuchania i pisania w czacie. Webinarium będzie miało charakter interaktywnego spotkania z możliwością przekazania informacji zwrotnej. Pytania będzie można zadawać za pośrednictwem czatu. Uczestnicy nie będą mogli włączać mikrofonu ani kamery.

 

Kontakt

If you have any further questions you can contact climate-adapt@ecologic.eu

Język konferencji

Polish

Language: pl

Rejestracja online