Start Polityka UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu Sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Sprawozdawczość UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu (akt wykonawczy rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną) 

Do 2019 r. formalne sprawozdanie państw członkowskich UE opierało się na rozporządzeniu Unii Europejskiej w sprawie mechanizmu monitorowania gazów cieplarnianych z 2014 r. W art. 15 rozporządzenia MMR skoncentrowano się na „sprawozdaniu na temat krajowych działań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu” i wymaga się w szczególności, aby „[...] państwa członkowskie składały Komisji sprawozdania na temat krajowych planów i strategii przystosowania się do zmiany klimatu, przedstawiając swoje wdrożone lub planowane działania mające na celu ułatwienie przystosowania się do zmiany klimatu. Informacje te obejmują główne cele i kategorie oddziaływania na zmianę klimatu, takie jak powodzie, wzrost poziomu mórz, ekstremalne temperatury, susze i inne ekstremalne zdarzenia pogodowe.”

Pierwsze sprawozdanie MMR na podstawie art. 15 miało miejsce w 2015 r., a drugie i ostatnie przewidziano w 2019 r.  Informacje przekazane przez państwa członkowskie w niniejszym sprawozdaniu są przedstawiane w profilach krajowych dotyczących programu Climate-ADAPT do połowy 2021 r. Na zasadzie dobrowolności i z inicjatywy państw członkowskich państwa mogą aktualizować te informacje, tak aby lepiej odzwierciedlały one niedawno przyjęte prace poprzez ponowne przekazywanie zgłoszonych informacji.

Rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu z 2018 r. uchyla MMR. Począwszy od marca 2021 r., a następnie co dwa lata krajowe działania dostosowawcze będą zgłaszane jako część 1 załącznika VIII do rozporządzenia w sprawie zarządzania. Rozporządzenie to zawiera te same elementy, co art. 15 rozporządzenia MMR, ale dodatkowe szczegóły dotyczące sprawozdawczości określono w akcie wykonawczym.

Zgłoszone działania dostosowawcze obejmują wszystkie kwestie wymagane prawem na mocy rozporządzenia w sprawie zarządzania i są zgodne z decyzją katowicką określającą warunki, procedury i wytyczne dotyczące sprawozdawczości zgodnie z ramami przejrzystości porozumienia paryskiego.