Start Wiedza Wskaźniki w dokumencie „Climate-ADAPT”

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wskaźniki w dokumencie „Climate-ADAPT”

Na tej stronie przedstawiono wskaźniki utrzymywane przez EEA i strategiczne organizacje partnerskie, które opisują obserwowaną i prognozowaną zmianę klimatu oraz jej skutki w Europie.

Climate-ADAPT obejmuje obecnie wskaźniki z następujących źródeł:

  • Wskaźniki EOG obejmują szeroki zakres aspektów związanych ze zmianą klimatu i ich skutkami w Europie i są dostępne na stronie internetowej EOG. Wiele z tych wskaźników zostanie zastąpionych bardziej interaktywnymi źródłami informacji opracowanymi wspólnie z organizacjami partnerskimi.
  • Wskaźniki EOG (zarchiwizowane) obejmują – w okresie pośrednim – wskaźniki EOG, które nie będą już aktualizowane na stronie internetowej EOG. Jeżeli jest dostępny, zarchiwizowany wskaźnik zawiera wskaźnik, w którym można znaleźć bardziej aktualne istotne informacje.
  • Wskaźniki odliczania Lanceta koncentrują się na związku między zmianą klimatu a zdrowiem człowieka. Są one dostosowane do szeroko zakrojonego globalnego wskaźnika odliczania Lanceta do zastosowania w Europie. Oczekuje się, że kolejne wskaźniki odliczania Lanceta zostaną dodane w 2021 r. Wskaźniki te są również dostępne w Europejskim Obserwatorium ds. Klimatu i Zdrowia.
  • Wskaźniki klimatyczne programu Copernicus wizualizują wybrane zmienne klimatyczne i wskaźniki oddziaływania z magazynu danych o klimacie usługi Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S). Do tych wskaźników klimatycznych można uzyskać interaktywny dostęp w Europejskim Eksploratorze Danych Klimatycznych

Przedstawione tutaj wskaźniki mają różne cele polityczne, od dostarczania podstawowych informacji na temat globalnej zmiany klimatu po ocenę skutków klimatycznych i określenie potrzeb w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu na szczeblu regionalnym.

Większość wskaźników obejmuje 32 państwa członkowskie EOG, a niektóre obejmują również 6 państw współpracujących z EOG. Zjednoczone Królestwo jest objęte wskaźnikami zaktualizowanymi do lutego 2020 r.

Wskaźniki EEA (zarchiwizowane)

Relevant tile