Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Przygotowanie gruntu do adaptacjiOcena ryzyka i podatności na zmiany klimatuIdentyfikacja wariantów adaptacjiOcena wariantów adaptacjiWdrożenieMonitorowanie i ocena
1

Przygotowanie gruntu pod przystosowanie się do zmiany klimatu

Wyjaśnienie terminologii

Podczas współpracy z innymi służbami i zainteresowanymi stronami, ale także przy informowaniu ogółu społeczeństwa o kwestii adaptacji, należy doprecyzować ważne terminy, aby zbudować wspólny język i osiągnąć wspólne zrozumienie. Najpierw można by rozważyć uzgodnione definicje międzynarodowe, a określenie kluczowych terminów specyficznych dla specyfiki lokalnej mogłoby być zadaniem głównego zespołu. Po uzgodnieniu można by dodać glosariusz do dokumentów dotyczących polityki dostosowawczej.