Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

4

Ocena wariantów adaptacyjnych

4.4 Ocena i wybór wariantów adaptacyjnych: Samokontrola

WE współpracy z zainteresowanymi stronami opracowuje się system oceny i ustalania priorytetów w odniesieniu do wariantów adaptacyjnych.

Wszystkie niezbędne informacje na temat wariantów adaptacyjnych są gromadzone w celu umożliwienia oceny

Możliwe synergie i konflikty są identyfikowane i brane pod uwagę

Ocenia siękoszty i korzyści związane z wariantami adaptacyjnymi

Preferowane warianty adaptacyjne są wybierane do wdrożenia

Strategia adaptacyjna została opracowana i przyjęta politycznie

Zapewnione jest zatwierdzenie i wsparciezainteresowanych stron dla wybranego zestawu wariantów priorytetowych

.