Start Baza danych Organizacje Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES)

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Organisation

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej – Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES)

This object has been archived because its content is outdated. You can still access it as legacy

Opis:

Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES) jest jednym z siedmiu instytutów naukowych Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC). Jej misją jest zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla polityki UE na rzecz ochrony środowiska europejskiego i globalnego.

Z siedzibą w Isprze we Włoszech IES prowadzi badania mające na celu zrozumienie złożonych interakcji między działalnością człowieka a środowiskiem fizycznym oraz sposobów zarządzania zasobami strategicznymi (wodą, gruntami, lasami, żywnością, minerałami itp.) w bardziej zrównoważony sposób. Wraz z innymi instytutami JRC IES stanowi podstawę naukową dla koncepcji, rozwoju, wdrażania i oceny polityk UE promujących ekologizację Europy i globalne zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Współpracuje również z innymi dyrekcjami generalnymi w celu wspierania strategicznych priorytetów Komisji Europejskiej. Instytut

skupia multidyscyplinarne zespoły, które pracują z obserwacjami i analizami numerycznymi oraz rozwija infrastrukturę ICT niezbędną do dzielenia się obserwacjami i danymi. Łączy ona tę wewnętrzną wiedzę fachową z jej rolą katalizatora naukowego w celu zapewnienia bazy wiedzy niezbędnej do oceny społecznych, środowiskowych i gospodarczych aspektów wariantów strategicznych.

IES odgrywa aktywną rolę w partnerstwach w ramach UE i światowych społeczności naukowych, które są warunkiem wstępnym znalezienia trwałych rozwiązań dzisiejszych globalnych wyzwań środowiskowych.

Źródło informacji

Strony internetowe:

Opublikowane w Climate-ADAPT Jun 28 2012   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 08 2022

Akcje Dokumentu