Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Information Portal

ECDC Geoportal

Opis

Zmiany środowiskowe, użytkowanie gruntów, globalizacja i kontekst społeczno-ekonomiczny są powszechnie uznawane za wpływające na wzorce przenoszenia chorób zakaźnych. Jednak dane na temat tych czynników chorobowych są często bardzo rozproszone i trudne do uzyskania. ECDC opracowało Geoportal ECDC w celu promowania i ułatwiania modelowania przestrzennego chorób zakaźnych w Europie. Jest to centrum wymiany danych i współpracy naukowej między naukowcami w dziedzinie środowiska i chorób zakaźnych.

Geoportal ECDC ułatwia gromadzenie i wymianę zbiorów danych przestrzennych istotnych dla modelowania chorób zakaźnych w sposób przyjazny dla użytkownika. Jest to wykaz wszystkich zasobów informacyjnych, które są gromadzone, utrzymywane i zarządzane przez wspólne wysiłki w ramach ustanowionej przez ECDC Europejskiej Sieci Środowiska i Epidemiologii (E3).

Producenci danych przestrzennych istotnych dla epidemiologii chorób zakaźnych mogą przesyłać zbiory danych i mapy do wymiany z innymi użytkownikami, przyczyniając się do wymiany wiedzy w Europie na temat zmian środowiskowych mających wpływ na przenoszenie chorób zakaźnych.

Geoportal ECDC obejmuje przeglądarkę map Vibrio.

Źródło informacji

Źródło:
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Współpracownik:
European Centre for Disease Prevention and Control

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu