Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Promowanie zrównoważonego zarządzania nawadnianiem i niekonwencjonalnego wykorzystania wody w regionie Morza Śródziemnego

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Project

Promowanie zrównoważonego zarządzania nawadnianiem i niekonwencjonalnego wykorzystania wody w regionie Morza Śródziemnego (PROSIM)

Opis:

W krajach śródziemnomorskich zużycie wody do nawadniania stanowi ponad 70 % zużycia wody, a istotny stres hydryczny jest rejestrowany ze względu na rosnącą liczbę ludności i zmiany klimatu. Straty wody wynikające z nieefektywnych systemów nawadniania, ograniczone uzależnienie od wody niekonwencjonalnej (NCW), ograniczone możliwości instytucji w zakresie egzekwowania skutecznych planów gospodarki wodnej oraz brak świadomości na temat nowoczesnych rozwiązań na poziomie gospodarstw rolnych to najczęstsze kwestie, którymi należy się zająć.

ProSim stanie przed tymi wyzwaniami, koncentrując się zarówno na zapotrzebowaniu na wodę, jak i na podaży nawadniania. Projekt przyniesie innowacyjne rozwiązania łączące efektywność wykorzystania wody i NCW oraz zbuduje lokalne zdolności do ich przyjmowania/zwiększania. Prowadzone będą transgraniczne budowanie zdolności oraz plany działania i plany poprawy gospodarki wodnej w oparciu o wyniki projektów, przy jednoczesnym wspieraniu zacieśnienia współpracy publiczno-prywatnej wraz z inwestycjami na rzecz przyjęcia/zwiększenia skali proponowanych rozwiązań.

Projekt wzmocni ścieżki adaptacyjne, zmniejszając presję na zasoby wodne na odnośnych obszarach Włoch, Jordanii, Libanu, Tunezji i Hiszpanii. Na poziomie gospodarstwa pilotażowego projekt zwiększy efektywność zużycia wody o 30 % i zastąpi czystą wodę niekonwencjonalną wodą do 100 % dzięki nowym/dostosowanym rozwiązaniom w celu optymalizacji zużycia wody.

Projekt ma również nadzieję na zwiększenie o 5-10 % inwestycji w zrównoważone nawadnianie ze strony rządów, instytucji finansowych i rolników.

Informacje o projekcie

Główny

Instytut Współpracy Uniwersyteckiej, Włochy

Partnerzy

Narodowe Centrum Badań Rolniczych, Jordania;

Libańskie Ministerstwo Rolnictwa, Liban;

Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Hydrycznych i Rybołówstwa Tunezji – Dyrekcja Generalna ds. Inżynierii Rolnej i Eksploatacji Zasobów Wodnych, Tunezja;

Hiszpańska Narodowa Rada Badań (CSIC) – Centrum Edafologii i Biologii Segury, Hiszpania;

Region Sycylii – Regionalny Departament Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa Morza Śródziemnego, Włochy

Opublikowane w Climate-ADAPT Mar 07 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Mar 07 2023

Akcje Dokumentu