Start Baza danych Projekty w zakresie badań naukowych i wiedzy Środkowa ścieżka kapitalizacji innowacji w kierunku zintegrowanego rozwoju niekonwencjonalnych zasobów wodnych między obszarami miejskimi i wiejskimi

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Project

Środkowa ścieżka kapitalizacji innowacji w kierunku zintegrowanego rozwoju niekonwencjonalnych zasobów wodnych między obszarami miejskimi i wiejskimi (MEDWAYCAP)

Opis:

Współpraca oparta na wyzwaniach jest kluczowym celem zapewnienia spójnego i ciągłego transgranicznego dialogu i procesu obejmującego stałe podnoszenie świadomości organów publicznych i decydentów politycznych na szczeblu regionalnym/krajowym, budowanie zdolności, łatwy dostęp do informacji i przyjazne wykorzystanie narzędzi wzajemnego uczenia się.

Takie podejście może przyczynić się do złagodzenia lokalnego kryzysu wodnego, będącego wspólnym wyzwaniem w regionie Morza Śródziemnego, poprzez ułatwianie powszechnego dostępu i promowanie przystosowania się, w tym poprawę ponownego wykorzystania oczyszczonych ścieków jako niekonwencjonalnych zasobów wodnych (NCWR).

Projekt MEDWAYCAP będzie stawić czoła tym problemom i dotyczyć beneficjentów końcowych, którzy zostaną wyposażeni w najnowocześniejszą wiedzę na temat technik NCWR, zarządzania, planowania i umiejętności do ponownego wykorzystania na poziomie terytorialnym do celów krajowych i rolniczych dzięki dobrze zorganizowanym platformom kapitalizacji służącym tworzeniu sieci kontaktów i transferu wiedzy oraz narzędzi budowania zdolności.

Głównym celem tego projektu jest objęcie niekonwencjonalnym ponownym wykorzystaniem wody i zarządzaniem nią w regionie Morza Śródziemnego poprzez promowanie zrównoważonych strategii i innowacji technologicznych.

Informacje o projekcie

Główny

Centrum Badań i Technologii, Hellas, Grecja

Partnerzy

Centrum Badań nad pustynnieniem – Uniwersytet w Sassari, Włochy;

SVI.MED. Eurośródziemnomorskie Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Włochy;

Konfederacja Egipskich Europejskich Stowarzyszeń Biznesu, Egipt;

Agencja Energii i Wody, Malta;

Grupa inżynierów ds. ścieków palestyńskich, Palestyna;

Centrum Badań i Technologii Wodnych, Tunezja;

Narodowe Centrum Badań Rolniczych, Jordania;

Międzynarodowe Centrum Zaawansowanych Studiów Agronomicznych Morza Śródziemnego – Śródziemnomorski Instytut Agronomiczny w Bari, Włochy

Źródło informacji

Strony internetowe:

Opublikowane w Climate-ADAPT Mar 07 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Mar 07 2023

Akcje Dokumentu