Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Przeciwdziałanie zmianie klimatu i zdrowiu w Europie i Azji Środkowej: Wspólna propozycja wartości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Przeciwdziałanie zmianie klimatu i zdrowiu w Europie i Azji Środkowej: Wspólna propozycja wartości

Opis

Ta wspólna propozycja wartości przedstawiona przez UNDP i WHO w sprawie przeciwdziałania zmianie klimatu i zdrowiu w regionie Europy i Azji Środkowej zawiera przegląd kluczowych tematycznych i programowych punktów wejścia w kierunku wzmocnienia krajowych zdolności przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków. Zmiana klimatu jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia ludzi na świecie, a zagrożenia dla zdrowia nadal rosną. Stanowi zagrożenie dla podstawowych elementów, w tym czystego powietrza, bezpiecznej wody pitnej, pożywnego zaopatrzenia w żywność i bezpiecznego schronienia. Sektor zdrowia ma do odegrania podwójną rolę. Z jednej strony musi się dostosować i stać się odpornym na zmiany klimatu. Z drugiej strony musi ograniczyć emisje gazów cieplarnianych z działalności, przyczyniając się do działań łagodzących.

W niniejszym dokumencie strategicznym podkreślono, że dla UNDP i WHO przystosowanie się do zmian klimatu i łagodzenie zmiany klimatu oznaczają osiągnięcie bardziej odpornych i zrównoważonych wyników rozwoju, które uwzględniają bieżące i przyszłe skutki związane z klimatem, w tym skutki związane ze zdrowiem. Określono w nim główne luki i bariery w przekształcaniu sektora opieki zdrowotnej w Europie i Azji Środkowej, tak aby był on bardziej odporny na zmianę klimatu i niskoemisyjny. Ponadto uwzględniono w nim obecną pandemię COVID-19 oraz sposób, w jaki ma to wpływ na wysiłki państw w regionie.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy
United Nations Development Programme - UNDP

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024

Akcje Dokumentu