Start Baza danych Publikacja i sprawozdania enbel-factsheet-wildfires-air pollution-health

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Opis

Źródło informacji

Źródło:
">Projekt ENBEL wspiera kształtowanie polityki UE, skupiając liderów w dziedzinie zmian klimatu i badań w dziedzinie zdrowia poprzez sieć dużych międzynarodowych projektów badawczych w dziedzinie zdrowia i klimatu w ramach współpracy badawczej Forum Belmont (CRA), „Wyzwanie społeczne 1 i 5” programu „Horyzont 2020” oraz innych krajowych i międzynarodowych systemów finansowania. Sieć ta opracowuje syntezę dowodów i współprodukuje wraz z zainteresowanymi stronami szereg dostosowanych do potrzeb produktów opartych na wiedzy. Główny nacisk tematyczny kładzie się na ciepło środowiskowe i zawodowe, zanieczyszczenie powietrza (w tym spowodowane pożarami lasów) oraz choroby zakaźne wrażliwe na zmianę klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem grup i populacji wysokiego ryzyka.

Opublikowane w Climate-ADAPT Feb 19 2024   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024

Akcje Dokumentu