Start Baza danych Publikacja i sprawozdania etc-ca-technical-paper-2-23-is-europe-on-track-with-climate-resilience-2013-status-of-reported-national-adaptation-actions-in-2023

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Opis

Niniejszy dokument techniczny ETC-CA zawiera istotne informacje na temat sposobu przeciwdziałania zmianie klimatu w Europie, w oparciu o informacje dostarczone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) i państwa członkowskie Europejskiej Agencji Środowiska (EOG). Oceniono w nim informacje przekazane przez państwa członkowskie UE i państwa członkowskie EOG w 2023 r. (1) zgodnie z przepisami art. 17 i 19 rozporządzenia (UE) 2018/1999 w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu (GovReg) (UE, 2018) (2). Ponieważ 2023 r. jest drugim cyklem sprawozdawczości zgodnie z art. 19, niniejszy dokument ma na celu podkreślenie ustaleń wykraczających poza to, co państwa zgłosiły w 2021 r. (EOG, 2022 r.).

Ponadto w niniejszym dokumencie przeanalizowano główne przesłania zawarte w sprawozdaniu EEA z 2022 r. pt. „Advancing towards climate resilience in Europe –Status of reporting national adaptation action in 2021” i powtórzono, gdzie można potwierdzić te przesłania lub gdzie przedstawiono bardziej szczegółowe informacje. Przedstawiono w nim najnowsze dane liczbowe i tabele dotyczące zagrożeń związanych z klimatem, podatności na zagrożenia i ryzyka, polityki i priorytetów w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, zarządzania przystosowaniem się do zmiany klimatu, wdrażania i finansowania, a także monitorowania, sprawozdawczości i oceny.

Źródło informacji

Źródło:

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-ca/products/etc-ca-technical-paper-2-23-is-europe-on-track-with-climate-resilience-2013-status-of-reported-national-adaptation-actions-in-2023/@@download/file/ETC-CA%20Technical%20paper_Is%20Europe%20on%20track%20with%20climate%20resilience%20%E2%80%93%20Status...n%202023.pdf

Opublikowane w Climate-ADAPT Oct 31 2023   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Mar 20 2024

Akcje Dokumentu