Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Przegląd istniejących systemów ostrzegania o ogrzewaniu i ochronie zdrowia w Europie

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Przegląd istniejących systemów ostrzegania o ogrzewaniu i ochronie zdrowia w Europie

Opis

Oczekujesię, że częstotliwość ekstremalnych upałów, takich jak lato 2003 r. w Europie, oraz ich konsekwencje dla ludzi będą rosły w cieplejszym klimacie. Wspólna współpraca między agencjami instytucjonalnymi i multidyscyplinarnymi podejściami ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnego rozwoju systemów ostrzegania o cieple i zdrowia oraz planów działania, które mogą zmniejszyć wpływ ekstremalnych upałów na ludność.

Publikacja stanowi najnowszy przegląd 16 europejskich systemów ostrzegania o cieple i zdrowia cieplnego, oparty na istniejącej literaturze, wyszukiwaniu stron internetowych (na stronach internetowych krajowych służb meteorologicznych) oraz kwestionariuszach. Celem niniejszego opracowania jest utorowanie drogi przyszłym systemom ostrzegania o zdrowiu cieplnym, takim jak obecnie opracowywane w ramach projektu „Horyzont 2020” HEAT-SHIELD.

Niektóre aspekty zostały wyróżnione wśród różnych zbadanych europejskich systemów ostrzegania. Zmienne meteorologiczne, które wywołują ostrzeżenia, powinny być wyraźnie powiązane z rozpatrywanym wpływem i powinny być wybierane w zależności od celu i celu ostrzeżeń. Ustalanie długoterminowych działań planistycznych, a także poziomów pre-alert może zapobiegać i zmniejszać szkody spowodowane przez ciepło. Wreszcie edukacja i komunikacja są kluczowymi elementami sukcesu systemu ostrzegania.

Źródło informacji

Źródło:
International Journal of Environmental Research and Public Health (Międzynarodowy Journal of Environmental Research and Public Health)

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Dec 06 2022

Akcje Dokumentu