Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Prognozy ekstremalnego wzrostu liczby burz w całej Europie

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Prognozy ekstremalnego wzrostu liczby burz w całej Europie

Opis

Fale sztormowe są ważnym elementem zagrożenia przybrzeżnego i nie wiadomo, w jaki sposób będą one ewoluować wzdłuż linii brzegowej Europy w związku ze zmianami klimatu. Badanie to zostało przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze JRC – Wspólne Centrum Badawcze, Uniwersytet Morza Egejskiego w Grecji i Deltares w Niderlandach i przedstawia prognozy dotyczące udarów burzowych dla Europy na lata 2010-2040 i 2070-2100 w ramach scenariuszy emisji RCP4.5 i RCP8.5.

Zgodnie z ustaleniami, wybrzeża Morza Północnego i Bałtyckiego wykazują największy wzrost sztormów, szczególnie na wschodzie. Wysokie wartości poziomu morza burzowego są również prognozowane wzdłuż zachodniego wybrzeża Morza Irlandzkiego, a następnie marginalnych obszarów Morza Bałtyckiego i Morza Norweskiego. Natomiast wybrzeża Europy Południowej mogą spodziewać się minimalnych zmian, z wyjątkiem północnego Adriatyku i niektórych części północnego Morza Czarnego. Z dalszych ustaleń wynika, że w przypadku scenariusza wysokoemisyjnego przewiduje się, że ogólny wzrost tempa burz w Europie wzrośnie średnio o około 15 % do 2100 r., a zmiana klimatu doprowadzi do wzrostu mórz nie tylko ze względu na wzrost poziomu mórz, ale także przez wzrost burz. Udział tego ostatniego w ogólnym wzroście prawdopodobnie przekroczy 30 % oczekiwanego względnego wzrostu poziomu mórz w przypadku 14 % europejskiej linii brzegowej.

Źródło informacji

Źródło:
Vousdoukas, M.I., Voukouvalas, E., Annunziato, A., Giardino, A., Feyen, L. Climate Dynamics (2016) 47: 3171. doi:10.1007/s00382-016-3019-5

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Nov 22 2022

Akcje Dokumentu