Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Ochrona zdrowia w Europie przed zmianą klimatu: Aktualizacja z 2017 r.

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).
Publications and Reports

Ochrona zdrowia w Europie przed zmianą klimatu: Aktualizacja z 2017 r.

Opis

Coraz częściej pojawiają się dowody na to, że zachodzą zmiany klimatyczne. Te skutki zmiany klimatu, jak również zmienność klimatu są dobrze obserwowane, niezależnie od tego, czy są to fale upałów i wzrost intensywności, powodzi i pożarów, a także zwiększony rozkład chorób przenoszonych przez wektory, żywność i wodę. Zmiana klimatu powoduje dodatkową presję na kwestie środowiskowe i zdrowotne, takie jak zanieczyszczenie powietrza, ilość i jakość wody, a także bezpieczeństwo żywności.

Radzenie sobie z przyszłością w sektorze zdrowia oznacza również odporność na zmianę klimatu w przyszłości i zależy od skutecznego zarządzania, a także ograniczania zagrożeń związanych z klimatem i ochrony zdrowia. Pierwszym punktem wyjścia będzie włączenie zmian klimatu do krajowego programowania w dziedzinie zdrowia oraz tworzenie i wzmacnianie odpornych na zmianę klimatu systemów opieki zdrowotnej.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Sep 07 2023

Akcje Dokumentu