Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Polityka Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Polityka Unii Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego i przystosowania się do zmiany klimatu

Opis

Publikacja opiera się na przeglądzie dokumentacji (np. 7 krajowychkomunikatach do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)) oraz badaniu z udziałem przedstawicieli krajów z sektorów zdrowia i środowiska, a także na dwóch warsztatach, które odbyły się w 2017 r. Ponadto dostępny jest przegląd przeszłych tendencji i prognoz dotyczących wybranych zagrożeń związanych z pogodą i klimatem. Szereg dobrych praktyk pokazuje postępy i wysiłki w zakresie adaptacji sektora opieki zdrowotnej.

Źródło informacji

Współpracownik:
Biuro Regionalne WHO dla Europy

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024

Akcje Dokumentu