Start Baza danych Publikacja i sprawozdania Zróżnicowany poziom narażenia i nierówny wpływ: podatność społeczeństwa na zanieczyszczenie powietrza, hałas i ekstremalne temperatury w Europie

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.
Publications and Reports

Zróżnicowany poziom narażenia i nierówny wpływ: podatność społeczeństwa na zanieczyszczenie powietrza, hałas i ekstremalne temperatury w Europie

Opis

Zanieczyszczenia i inne zagrożenia dla środowiska stanowią zagrożenie dla zdrowia wszystkich, ale mają większy wpływ na niektórych ludzi ze względu na ich wiek lub stan zdrowia. Zdolność jednostek do unikania lub radzenia sobie z tymi zagrożeniami zależy również od ich dochodów, statusu zatrudnienia lub poziomu wykształcenia. W sprawozdaniu EEA ocenia się powiązania między nierównościami społecznymi i demograficznymi a narażeniem na zanieczyszczenie powietrza, hałas i ekstremalne temperatury w różnych skalach w Europie.

W ocenie opisanej w niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano nakładanie się cech społeczno-demograficznych i poziomów narażenia na zagrożenia dla zdrowia środowiska w regionach niższych niż krajowy. W wielu krajach europejskich nieproporcjonalne narażenie niższych grup społeczno-ekonomicznych na zanieczyszczenie powietrza, hałas i wysokie temperatury występuje na obszarach miejskich, dlatego raport dotyczy również miast.

Kluczowe wiadomości

Nierównomierny rozkład wpływu zanieczyszczenia powietrza, hałasu i ekstremalnych temperatur na zdrowie Europejczyków ściśle odzwierciedla różnice społeczno-demograficzne w naszym społeczeństwie.

Istnieją wyraźne różnice regionalne pod względem podatności społecznej i narażenia na zagrożenia dla zdrowia środowiskowego w całej Europie.

Obecna polityka i praktyka zajmują się nierównościami pod względem narażenia na zagrożenia dla zdrowia środowiska i ich wpływem na społeczeństwo europejskie.

W przyszłości prawdopodobnie utrzymają się nierówności społeczne w skutkach zagrożeń dla zdrowia dla środowiska i narażenie na nie, a zatem wymagają większego uwzględnienia w polityce na różnych szczeblach sprawowania rządów.

Źródło informacji

Źródło:
Publikacje UE
Współpracownik:
Europejska Agencja Środowiska

Opublikowane w Climate-ADAPT Nov 22 2022   -   Ostatnia modyfikacja w Climate-ADAPT Apr 04 2024

Akcje Dokumentu