Wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu na szczeblu krajowym w całej Europie można zwiększyć dzięki solidnym ramom zarządzania, a także dobrze funkcjonującym i dysponującym odpowiednimi zasobami organami doradczymi. W briefingu EEA przeanalizowano instytucjonalne ramy kształtowania polityki w zakresie łagodzenia zmiany klimatu na szczeblu krajowym w Europie, rolę odgrywaną przez organy doradcze oraz ich wpływ na decyzje polityczne. Chociaż analiza koncentrowała się głównie na łagodzeniu zmiany klimatu, stwierdzono, że niektóre organy doradcze koncentrują się również na przystosowywaniu się do zmiany klimatu.

Czytaj więcej w briefingu EEA.

Date:
Filed under:
policy making
Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.