Start Archiwum wiadomości Zwiększanie odporności dzięki informacjom o ryzyku klimatycznym

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Zwiększanie odporności dzięki informacjom o ryzyku klimatycznym

WWiI ds. klimatu EIT bada sposoby przyspieszenia przejścia na bardziej odporny świat dzięki nowatorskim projektom innowacyjnym. Przystosowanie się do zmiany klimatu i ekstremalnych zjawisk pogodowych wymaga narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w celu walidacji środków przeciwdziałania zagrożeniom. Nowe narzędzie Crisi-ADAPT II oferuje decydentom tego rodzaju wsparcie. Projekt Crisi-ADAPT II ma na celu monitorowanie i poprawę planowania środków przystosowawczych poprzez walidację w czasie rzeczywistym w oparciu o prognozę ryzyka klimatycznego opartą na lokalizacji i sezonową.

Czytaj więcej na stronie internetowej WWiI EIT-Climate

Date: 17 Dec 2021