Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała broszurę mającą na celu podniesienie świadomości oraz przedstawienie prac i zasobów organizacji międzynarodowych, które wspierają zrozumienie zagrożeń naturalnych związanych z niebezpiecznymi instalacjami (Natech). Broszura jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, w tym dla przemysłu, organów publicznych i praktyków zajmujących się bezpieczeństwem przemysłowym i ochroną ludności.

Czytaj więcej na stronie internetowej OECD.

Date:
Filed under:
hazards
leaflet
Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.