Start Archiwum wiadomości Analiza ryzyka klimatycznego i przystosowanie się do zmiany klimatu w przedsiębiorstwach

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Analiza ryzyka klimatycznego i przystosowanie się do zmiany klimatu w przedsiębiorstwach

Aby ułatwić wdrożenie systematyki Unii Europejskiej, niemiecka Agencja Środowiska opracowała zalecenie „Jak przeprowadzić solidną ocenę ryzyka zmiany klimatu i podatności na zagrożenia na potrzeby sprawozdawczości w zakresie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju?”. W zaleceniach tych opisano, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą w praktyce postępować w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących ustalenia, czy niektóre rodzaje działalności gospodarczej w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji europejskich celów środowiskowych, w tym ochrony klimatu i przystosowania się do zmiany klimatu.

Czytaj więcej na stronie internetowej UBA.

Date: 14 Sep 2022