Start Archiwum wiadomości Dawne miasta w 2023 r. na rzecz wielopoziomowych działań w dziedzinie klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Dawne miasta w 2023 r. na rzecz wielopoziomowych działań w dziedzinie klimatu

Podczas wielodniowego wydarzenia organizowanego przez ICLEI – Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zgromadzili się przedstawiciele rządów, agencji międzyrządowych, instytucji badawczych i szerszego społeczeństwa obywatelskiego. Aktywnie wymieniali się wyzwaniami i podejściami do reagowania na kryzys klimatyczny w sprawiedliwy i sprawiedliwy sposób, m.in. poprzez omawianie programu działań przystosowawczych Szarno-El-Szejk.

Więcej dialogów Daring Cities 2023 na stronie internetowej ICLEI.

Przeczytaj więcej o programie adaptacyjnym Sharm-El-Sheikh

Date: 07 Jul 2023
w kategorii: ICLEI, dialogues