W niedawno opublikowanym badaniu oszacowano koszty w Niemczech wyjątkowo gorącego i suchego lata w 2018 r. i 2019 r. oraz powodzi, w szczególności w rzekach Ahr i Erft, w 2021 r. Badania zlecone przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań w dziedzinie Klimatu (BMWK) oraz Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów (BMUV) pokazują, że od 2018 r. wymierne straty wynikające z ekstremalnych zdarzeń pogodowych wynoszą co najmniej 80 mld EUR.

Czytaj dalej na stronie Prognos.

Date:
Filed under:
costs
extreme weather
heat
germany
Language preference detected

Do you want to see the page translated into ?

Exclusion of liability
This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.