Start Archiwum informacyjne Dokument techniczny opublikowany na temat ram oceny krajowych strategii na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Dokument techniczny opublikowany na temat ram oceny krajowych strategii na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi

Rozwiązania oparte na zasobach przyrody odgrywają coraz większą rolę zarówno w przystosowywaniu się do zmiany klimatu, jak i w zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi. Zostało to również uwzględnione w kilku globalnych i europejskich porozumieniach i strategiach politycznych. Sprawozdanie techniczne, opublikowane przez Europejskie Centrum Tematyczne ds. przystosowania się do zmiany klimatu, zawiera zwięzły przegląd dostępnych podejść do oceny NbS w kontekście przystosowania się do zmiany klimatu i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi. Opiera się on na informacjach z literatury i wybranych sprawach europejskich.

Pobierz publikację i przeczytaj dalej w bazie zasobów Climate-ADAPT.

Date: 20 Jan 2022
w kategorii: report, report