Start Archiwum wiadomości Misja UE „Adaptacja do zmian klimatu”: zaktualizowany program prac i dostępne nagrania z dnia informacyjnego

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Misja UE „Adaptacja do zmian klimatu”: zaktualizowany program prac i dostępne nagrania z dnia informacyjnego

W zaktualizowanym programie prac i nagraniu dnia informacyjnego misji UE „Adaptacja do zmian klimatu” przedstawiono planowane tematy zaproszeń do składania wniosków, możliwości finansowania i harmonogramy dla potencjalnych wnioskodawców.

Ponieważ misje UE weszły w fazę realizacji, program prac na lata 2021–2022, który zawiera działania dla każdej z pięciu misji w fazie przygotowawczej, został zaktualizowany wraz z ich pełnym programem badań naukowych i innowacji. Określono w nim możliwości finansowania i przedstawiono przegląd zaproszeń do składania wniosków, które zostały otwarte w dniach 22 grudnia 2021 r. i 11 stycznia 2022 r.

W ramach pierwszego programu prac w ramach programu „Horyzont Europa” misja „Adaptacja do zmian klimatu” skoncentruje się na opracowaniu wspólnych ram oceny ryzyka, w oparciu o które pierwszy zestaw regionów i społeczności otrzyma wsparcie w celu lepszego zrozumienia zagrożeń związanych z klimatem oraz przedstawienia programu i planu działania na rzecz budowania ich lokalnej odporności na zmianę klimatu. Sfinansowane zostanie również kilka demonstracji możliwych do powielenia rozwiązań w zakresie odporności na zmianę klimatu.

Dni informacyjne misji UE w dniach 18–19 stycznia 2022 r. przedstawiły nowe zaproszenia do składania wniosków w ramach zmienionego programu prac, dostarczając potencjalnym wnioskodawcom szczegółowych informacji na temat tematów programu prac, możliwości finansowania i harmonogramów.

Na stronie internetowej „Misje Info Day” można obejrzeć nagranie wideo z sesji poświęconej Mission Adaptation to Climate Change oraz pobrać powiązaną prezentację.

Oprócz „Adaptacji do zmian klimatu”, cztery inne misje UE stanowią część programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (przywróć nasze oceany i wody do 2030 r., Porozumienie w sprawie gleby dla Europy, rak oraz 100 miast neutralnych i inteligentnych w dziedzinie klimatu do 2030 r.).

Date: 18 Feb 2022
w kategorii: information, funding, innovation, EU