Start Archiwum wiadomości UE proponuje nowe perspektywy powiązania klimatu z bezpieczeństwem

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

UE proponuje nowe perspektywy powiązania klimatu z bezpieczeństwem

Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel przyjęli wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady, w którym określono, w jaki sposób UE zajmie się rosnącym wpływem zmiany klimatu i degradacji środowiska w dziedzinie pokoju, bezpieczeństwa i obrony. Jednym z czterech priorytetów jest wzmocnienie środków przystosowywania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków w cywilnych i wojskowych operacjach i infrastrukturze państw członkowskich. Odporność na zmianę klimatu jest kluczową koncepcją we wspólnym komunikacie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Date: 07 Jul 2023