Start Archiwum wiadomości Nagrody Zielonej Stolicy Europy i Zielonego Liścia

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Nagrody Zielonej Stolicy Europy i Zielonego Liścia

200 000 EUR) można przeznaczyć na zwiększenie zrównoważenia środowiskowego miast i przyczynienie się do realizacji ich wizji zrównoważonego rozwoju.
w kategorii: contest