Start Archiwum wiadomości Europejski podręcznik na temat celów zrównoważonego rozwoju – Dobrowolny przegląd lokalny

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Europejski podręcznik na temat celów zrównoważonego rozwoju – Dobrowolny przegląd lokalny

W wydaniu tego podręcznika z 2022 r. przedstawiono decydentom politycznym i praktykom miejskim skonsolidowaną metodę i przykłady wskaźników, które władze lokalne i regionalne mogą wykorzystać do monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Dobrowolne przeglądy lokalne to procesy, które obejmują zarówno monitorowanie, jak i analizę osiągnięć w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym. Podręcznik zawiera szczegółowe i zaktualizowane informacje na temat 72 wskaźników i powiązanych źródeł danych, które mogą umożliwić miastom pomiar ich postępów w realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Nowe informacje dotyczące przystosowania się do zmiany klimatu przedstawiono w ramach celu zrównoważonego rozwoju nr 13 (Działania w dziedzinie klimatu).

Czytaj więcej na stronie internetowej Urzędu Publikacji UE.

Date: 15 Aug 2022
w kategorii: SDGs, handbook