Start Archiwum informacyjne Dostępne są możliwości finansowania projektów badawczych dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Dostępne są możliwości finansowania projektów badawczych dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu

Trzy zaproszenia do składania wniosków w ramach programu prac „Horyzont Europa” na 2023 r. są otwarte, co przyczyni się do realizacji misji UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Zaproszenia do składania wniosków zostaną zamknięte w dniu 20 września 2023 r. Ponadto ogłoszono dwa wspólne zaproszenia do składania wniosków z innymi misjami UE, które zakończyły się odpowiednio 27 kwietnia i 20 września 2023 r.

Znajdź możliwości wsparcia swoich pomysłów na temat przystosowania się do zmiany klimatu na portalu finansowania i ofert, w szczególności w ramach programu prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024.

W dniu 20 września 2023 r. zakończą się następujące zaproszenia:

  • HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-01: Testowanie i demonstrowanie rozwiązań transformacyjnych zwiększających odporność sektora rolnictwa lub leśnictwa na zmianę klimatu
  • HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-02: Testowanie i demonstrowanie rozwiązań transformacyjnych w celu ochrony infrastruktury krytycznej przed zmianami klimatu, uwzględnianie rozwiązań opartych na przyrodzie
  • HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-03: Testowanie i demonstrowanie rozwiązań transformacyjnych w celu budowania odporności na zagrożenia dla zdrowia spowodowane skutkami zmiany klimatu

Ponadto ogłoszono dwa wspólne zaproszenia do składania wniosków z innymi misjami UE:

  • Wspólna demonstracja z misją miast: Zintegrowane planowanie zazieleniania obszarów miejskich i rewitalizacji miast na potrzeby rewitalizacji miast, odporności i neutralności klimatycznej – termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2023 r.
  • Wspólna demonstracja z misją oceaniczną i misją na rzecz gleby: Zademonstrowanie w skali regionalnej zintegrowanego podejścia do zwiększania zdolności retencji wody krajobrazowej – termin składania wniosków upływa 20 września 2023 r. 

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat portalu finansowania i ofert kliknij tutaj

Aby dowiedzieć się więcej o programie prac „Horyzont Europa” na lata 2023–2024 kliknij tutaj

Date: 24 Feb 2023