Start Archiwum informacyjne Przewodnik dotyczący lokalnego planowania przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Przewodnik dotyczący lokalnego planowania przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego

„Przewodnik dotyczący lokalnego planowania przystosowania się do zmiany klimatu w regionie Morza Bałtyckiego” pomoże samorządom i społecznościom lokalnym w podjęciu wstępnych działań na rzecz stworzenia bezpiecznego, społecznie i gospodarczo bezpiecznego i zrównoważonego społeczeństwa odpornego na obecne i przyszłe skutki zmiany klimatu. Wytyczne dotyczące przygotowania i opracowania planu przystosowania się do zmiany klimatu dla samorządów lokalnych w regionie Morza Bałtyckiego (BSR) zostały przygotowane jako wynik projektu „Uwzględnianie kwestii klimatu na poziomie lokalnym w regionie Morza Bałtyckiego (CliMaLoc).
Date: 10 Feb 2023