Start Archiwum wiadomości W jaki sposób globalne zmiany mogą wpłynąć na gospodarkę rolną i żywnościową Finlandii?

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

W jaki sposób globalne zmiany mogą wpłynąć na gospodarkę rolną i żywnościową Finlandii?

Przyszły rozwój fińskiej gospodarki rolnej i żywnościowej zależy w znacznym stopniu od zmian zachodzących w innych krajach, w tym zmian związanych ze zmianą klimatu, oraz od tego, w jaki sposób Finlandia reaguje na te zmiany. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat społeczeństwa zmienią się w sposób trudny do przewidzenia. Naukowcy wypracowali cztery alternatywne scenariusze zmian w fińskim sektorze rolno-spożywczym w różnych warunkach globalnych.
Date: 17 Feb 2021