Start Archiwum informacyjne Wdrażanie Zielonego Ładu: Komisja rozpoczyna dialog na temat odporności na zmianę klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Wdrażanie Zielonego Ładu: Komisja rozpoczyna dialog na temat odporności na zmianę klimatu

Komisja Europejska rozpoczęła dialog na temat odporności na zmianę klimatu, jak zapowiedziano w strategii dotyczącej finansowania transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki, a także w nowej strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Pierwsze spotkanie w ramach dialogu zgromadziło ubezpieczycieli, reasekuratorów, sektor przedsiębiorstw, konsumentów, organy publiczne i inne zainteresowane strony w celu wymiany poglądów i najlepszych praktyk w celu zaradzenia stratom wynikającym z klęsk żywiołowych związanych z klimatem.

Czytaj więcej na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Date: 27 Jan 2023