Start Archiwum informacyjne Projekty odbudowy torfowisk LIFE spotykają się, aby pobudzić działania w dziedzinie klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Projekty odbudowy torfowisk LIFE spotykają się, aby pobudzić działania w dziedzinie klimatu

Spotkanie platformy LIFE, które odbyło się w kwietniu 2023 r. w Berlinie między dwoma projektami LIFE, umożliwiło współpracę na rzecz odtworzenia zagrożonych torfowisk. Duńskie programy LIFEraisedbogs i Marches Mosses BogLIFE w Zjednoczonym Królestwie zobowiązały się do odbudowy torfowisk, które mają zasadnicze znaczenie dla różnorodności biologicznej, ochrony i retencji wód, ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania przystosowaniu się do zmiany klimatu i jej łagodzeniu.

Więcej informacji na stronie internetowejKomisji Europejskiej

Date: 21 Sep 2023