Start Archiwum wiadomości Projekty odbudowy torfowisk LIFE spotykają się, aby pobudzić działania w dziedzinie klimatu

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Projekty odbudowy torfowisk LIFE spotykają się, aby pobudzić działania w dziedzinie klimatu

Spotkanie platformy LIFE, które odbyło się w kwietniu 2023 r. w Berlinie między dwoma projektami LIFE, umożliwiło współpracę na rzecz odtworzenia zagrożonych torfowisk. Duńskie programy LIFEraisedbogs i Marches Mosses BogLIFE w Zjednoczonym Królestwie zobowiązały się do odbudowy torfowisk, które mają zasadnicze znaczenie dla różnorodności biologicznej, ochrony i retencji wód, ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania przystosowaniu się do zmiany klimatu i jej łagodzeniu.

Więcej informacji na stronie internetowejKomisji Europejskiej

Date: 21 Sep 2023