Start Archiwum wiadomości Sprawozdanie z postępu prac nad nowym europejskim Bauhausem

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Sprawozdanie z postępu prac nad nowym europejskim Bauhausem

Dwa lata po uruchomieniu nowy europejski Bauhaus (NEB) stał się katalizatorem transformacji Europejskiego Zielonego Ładu. W sprawozdaniu z postępu prac podkreślono osiągnięcia inicjatywy w pierwszych dwóch latach jej realizacji. W dokumencie tym wprowadzono narzędzie oceny kompasu nowego europejskiego Bauhausu w odniesieniu do projektów, które odzwierciedlają podejście nowego europejskiego Bauhausu do zrównoważonego rozwoju, włączenia społecznego i piękna. A także bazę danych NEB Dashboard w formie interaktywnej mapy.

Czytaj więcej na stronie internetowej Unii Europejskiej

Aby dowiedzieć się więcej o inicjatywie, odwiedź stronę internetową NEB

Date: 24 Feb 2023