Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
The European Climate and Health Observatory is undergoing reconstruction until June 2024 to improve its performance. We apologise for any possible disturbance to the content and functionality of the platform.

Archiwum wiadomości

 • Broszura na temat wpływu zagrożeń naturalnych na niebezpieczne instalacje

  17 Aug 2022

  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała broszurę mającą na celu podniesienie świadomości oraz przedstawienie prac i zasobów organizacji międzynarodowych, które wspierają zrozumienie zagrożeń naturalnych związanych z niebezpiecznymi instalacjami (Natech). Broszura jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, w tym dla przemysłu, organów publicznych i praktyków zajmujących się bezpieczeństwem przemysłowym i ochroną ludności.

 • Oszacowanie kosztów wynikających ze zmiany klimatu w Niemczech

  24 Aug 2022

  W niedawno opublikowanym badaniu oszacowano koszty w Niemczech wyjątkowo gorącego i suchego lata w 2018 r. i 2019 r. oraz powodzi, w szczególności w rzekach Ahr i Erft, w 2021 r. Badania zlecone przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań w dziedzinie Klimatu (BMWK) oraz Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów (BMUV) pokazują, że od 2018 r. wymierne straty wynikające z ekstremalnych zdarzeń pogodowych wynoszą co najmniej 80 mld EUR.

 • Przystosowanie się do zmiany klimatu w miastach: jakie narzędzia mogłyby przyspieszyć wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody w miastach?

  09 Feb 2022

  W ramach projektu Adaptive Cities Through integrated Nature-based Solutions (ACT on NbS), finansowanego przez WWiI EIT-Climate, badacze z Uniwersytetu i Badań w Wageningen, Deltares i Uniwersytet w Bolonii ocenili różne wyzwania, z jakimi borykają się miasta w związku z wdrażaniem krajowych strategii rozwoju obszarów miejskich. Przeprowadzili oni ustrukturyzowane wywiady i warsztaty z gminami oraz dokonali przeglądu dostępnych narzędzi wspierających absorpcję NbS na obszarach miejskich.

 • Zielony Ład: UE inwestuje ponad 110 mln euro w projekty LIFE na rzecz środowiska i klimatu w jedenastu krajach UE

  17 Feb 2022

  Komisja Europejska zapowiedziała zainwestowanie ponad 110 mln euro w projekty zintegrowane w ramach programu LIFE na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie nowych dużych projektów w dziedzinie środowiska i klimatu w 11 krajach UE: Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Polska i Słowenia. Projekty przyczyniają się do ekologicznej odbudowy po pandemii COVID-19 i wspierają cele Europejskiego Zielonego Ładu polegające na uwolnieniu UE do 2050 r. neutralności klimatycznej i zanieczyszczenia.

 • Organy doradcze mogą wzmocnić rolę nauki w polityce klimatycznej, w tym w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu.

  11 May 2021

  Wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu na szczeblu krajowym w całej Europie można zwiększyć dzięki solidnym ramom zarządzania, a także dobrze funkcjonującym i dysponującym odpowiednimi zasobami organami doradczymi. W briefingu EEA przeanalizowano instytucjonalne ramy kształtowania polityki w zakresie łagodzenia zmiany klimatu na szczeblu krajowym w Europie, rolę odgrywaną przez organy doradcze oraz ich wpływ na decyzje polityczne. Chociaż analiza koncentrowała się głównie na łagodzeniu zmiany klimatu, stwierdzono, że niektóre organy doradcze koncentrują się również na przystosowywaniu się do zmiany klimatu.

 • Składowanie odpadów przybrzeżnych i podnoszenie się poziomu mórz: międzynarodowe badanie

  06 Dec 2021

  Istnieje obawa, że składowiska odpadów wzdłuż wybrzeży europejskich stanowią coraz większe zagrożenie dla środowiska poprzez potencjalne uwalnianie odpadów do morza i na plaże w wyniku podnoszenia się poziomu morza. Celem niniejszej publikacji naukowej jest ocena potrzeby przeprowadzenia badań nad zarządzaniem składowiskami odpadów znajdującymi się na wybrzeżu.

 • Dwie nowe publikacje pomagają miastom w dostosowaniu się do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków

  18 Jan 2022

  Jako część Porozumienia Burmistrzów ICLEI Europe opracowało dwie publikacje, aby pomóc władzom lokalnym w skutecznym dostosowywaniu się do zmiany klimatu i jej łagodzeniu. Pierwsza publikacja opiera się na strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, między innymi na dokumentach strategicznych mających na celu stworzenie Europy odpornej na zmianę klimatu do 2050 r. Druga publikacja zawiera informacje na temat zarządzania.

 • Zielona przestrzeń w europejskich miastach ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu, ale dostęp do niej jest zróżnicowany

  01 Feb 2022

  Wysokiej jakości zielone i niebieskie przestrzenie w miastach, takie jak parki, brzegi rzek i wybrzeża, mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrostanu, w szczególności dla osób starszych, dzieci i osób o niskich dochodach. Notatka informacyjna Europejskiej Agencji Środowiska pokazuje, że dostęp nie jest równy, a miasta na północy i zachodzie Europy mają zazwyczaj więcej terenów zielonych niż miasta w Europie Południowej i Wschodniej.

 • Blauer Kompass 2022: nowa edycja corocznej nagrody w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu zainaugurowana w Niemczech

  18 Jan 2022

  Nagroda przystosowawcza „Blauer Kompass” to najwyższa nagroda państwowa w Niemczech za projekty w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, organizowana przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów oraz Niemiecką Agencję Ochrony Środowiska (UBA). Celem konkursu, który trwa od 18 stycznia do 25 marca 2022 r., jest przedstawienie rozwiązań w zakresie przygotowania i przystosowania się do skutków zmiany klimatu, takich jak ciepło, susze i poważne deszcze. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 16 września 2022 r.

 • Straty gospodarcze spowodowane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w Europie w ciągu ostatnich 40 lat wyniosły około pół biliona euro

  03 Feb 2022

  Ekstremalne zdarzenia pogodowe, takie jak burze, fale upałów i powodzie, spowodowały straty gospodarcze w wysokości około pół biliona euro w ciągu ostatnich 40 lat i doprowadziły do od 85 000 do 145 000 ofiar śmiertelnych w całej Europie. Według przeprowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) analizy strat ekonomicznych i ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń pogodowych i związanych z klimatem mniej niż jedna trzecia tych strat była ubezpieczona.