Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Archiwum wiadomości

 • Komisja proponuje dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wraz z obowiązkowymi przepisami dostosowawczymi

  24 May 2022

  Wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków przyjęty przez Komisję Europejską w grudniu 2021 r. zawiera szereg przepisów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i odporności na zmianę klimatu.

 • Wpływ fal upałów podczas pandemii COVID-19 i wnioski wyciągnięte z lata 2020 r.

  24 Jun 2021

  W dniu 12 maja 2021 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) zorganizowało webinarium, aby omówić, w jaki sposób COVID-19 wpłynął na ryzyko związane z falami upałów w 2020 r. Eksperci omawiali najważniejsze wnioski wyciągnięte przez krajowe instytuty zdrowia publicznego i inne zainteresowane strony w dziedzinie zdrowia publicznego oraz wymieniali się rozwiązaniami i dobrymi praktykami.

 • Nowe informacje na temat zdrowia opublikowane w Europejskim Obserwatorium Klimatu i Zdrowia

  20 May 2022

  Europejskie polityki i działania w dziedzinie zdrowia

 • Zielony Ład: Nowe zaproszenie do składania wniosków w ramach programu LIFE oferuje nowe środki finansowe na projekty adaptacyjne

  18 May 2022

  17 maja 2022 r. Komisja Europejska opublikowała tegoroczne zaproszenia do składania wniosków w ramach programu LIFE, otwierając nową rundę składania wniosków o finansowanie. Łącznie na projekty w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska, działań w dziedzinie klimatu i przejścia na czystą energię przeznaczono prawie 600 mln EUR. W zależności od rodzaju projektów termin składania wniosków upływa albo 8 września, albo 4 października 2022 r.

 • Opublikowane sprawozdanie z nowego Globalnego Obserwatorium ds. Susz

  24 May 2022

  W opublikowanym niedawno sprawozdaniu Globalnego Obserwatorium ds. Susz (GDO) przeanalizowano skutki poważnej suszy, która dotknęła duże obszary Europy, i przedstawiono prognozy na nadchodzące miesiące.

 • Holenderski Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska dostarcza informacji na temat zmiany klimatu i zdrowia

  28 Apr 2021

  Niderlandzki Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) dostarcza informacji na temat wpływu zmiany klimatu na zdrowie, środków przeciwdziałania zmianie klimatu oraz środków mających na celu ograniczenie skutków zmiany klimatu. Ponadto RIVM określa warianty strategiczne oraz udostępnia dane i instrumenty, aby pomóc rządom w zintegrowanych ocenach dotyczących polityki w zakresie klimatu, zdrowia i środowiska.

 • Program LIFE: ponad 280 mln euro w ramach finansowania unijnego na projekty w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu

  16 Nov 2020

  Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości ponad 280 mln euro z budżetu UE przeznaczony na ponad 120 nowych projektów w ramach programu LIFE. To finansowanie UE spowoduje uruchomienie inwestycji o łącznej wartości prawie 590 mln euro, co pozwoli osiągnąć ambitne cele w zakresie środowiska, przyrody i działań w dziedzinie klimatu. Kwota ta oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

 • Noce ocieplają się szybciej niż dni na znacznej części planety

  01 Oct 2020

  Badania przeprowadzone w Zjednoczonym Królestwie pokazują, że globalne ocieplenie wpływa w różny sposób na temperatur dziennych i nocnych, a większe ocieplenie w nocy jest bardziej powszechne niż ocieplenie w porze dziennej na świecie.

 • Sprawozdanie Lancet Countdown z 2021 r.: Śledzenie postępów w dziedzinie zdrowia i zmiany klimatu

  21 Oct 2021

  Sprawozdanie Lancet Countdown na rzecz zdrowia i zmiany klimatu z 2021 r.: kodeks czerwony na rzecz zdrowej przyszłości to współpraca międzynarodowa, która niezależnie monitoruje skutki zdrowotne zmiany klimatu w pięciu kluczowych dziedzinach i ponad 40 wskaźnikach.

 • Level(s), nowe unijne ramy zrównoważonego rozwoju dotyczące budynków obejmują aspekty odporności na zmianę klimatu

  20 May 2021

  Level(s) to nowe europejskie podejście do oceny i sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego charakteru budynków w całym cyklu życia budynków. W oparciu o istniejące normy ramy Level(s) wraz ze wskaźnikami stanowią wspólny język budowania zrównoważonego rozwoju. W szczególności niektóre wskaźniki systemu Level(s) są również przydatne w zapewnianiu odporności budynków na zmianę klimatu, a także mają znaczenie przystosowawcze.