Start Archiwum wiadomości Archiwum wiadomości

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Website experience degraded
We are currently facing a technical issue with the website which affects the display of data. The full functionality will be restored as soon as possible. We appreciate your understanding. If you have any questions or issues, please contact EEA Helpdesk (helpdesk@eea.europa.eu).

Archiwum wiadomości

 • Miasta odgrywają kluczową rolę w przechodzeniu na ekologiczną i zrównoważoną przyszłość

  14 Jun 2021

  Zgodnie z dwiema ocenami zmian w środowisku miejskim, opublikowanymi w briefingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), miasta europejskie mają potencjał, by wytyczyć drogę ku zielonej i zrównoważonej przyszłości. Obejmują one przeciwdziałanie skutkom pandemii dla zdrowia, radzenie sobie z kryzysem klimatycznym i ekologicznym oraz przeciwdziałanie nierównościom społecznym i gospodarczym.

 • Rozpoczyna się proces partycypacyjny w realizacji Pirenejańskiej strategii przeciwdziałania zmianie klimatu

  21 May 2021

  Przyszła pirenejska strategia przystosowania się do zmiany klimatu będzie pierwszą tego rodzaju strategią w Europie, o charakterze transgranicznym, która w sposób przekrojowy uwzględnia wyzwania klimatyczne bioregionu. W ramach procesu partycypacyjnego odbędzie się kilka warsztatów tematycznych dotyczących transpirenii, których celem będzie przedstawienie pełnego dokumentu na początku jesieni 2021 r.

 • Mapy oceny potencjału rozwiązań opartych na zasobach przyrody w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu

  18 May 2021

  W ramach projektu NATURVATION opracowano 775 europejskich map oceny, a także zestaw map oceny na skalę miast w Malmö, Barcelonie i Utrechtu. Europejskie mapy pokazują potencjał rozwiązań opartych na zasobach przyrody w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków w 775 miastach europejskich.

 • Opublikowane nowe zaproszenia do składania wniosków dotyczących misji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

  20 May 2022

  W ramach programu prac „Horyzont Europa” na lata 2021–2022 sześć nowych zaproszeń do składania wniosków przyczyni się do realizacji misji w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Zaproszenia do składania wniosków zostaną zamknięte w dniu 27 września 2022 r.

 • Wysokie poziomy zanieczyszczenia powietrza zwiększają ryzyko dla zdrowia związane z wysokimi temperaturami w Europie

  24 May 2022

  Sprawozdanie z projektu UE w sprawie wyczerpania zasobów: W dokumencie „Interaktywne skutki wysokiej temperatury i zanieczyszczenia powietrza w Europie” podsumowano dowody pochodzące z analiz dotyczących interaktywnego wpływu wysokiej temperatury i różnych zanieczyszczeń powietrza na śmierć i choroby związane z sercem i płucami. W ustaleniach podkreślono pilną potrzebę poprawy jakości powietrza w całej Europie, a decydentom politycznym – że należy również uwzględnić środki służące przystosowaniu się do zmiany klimatu, aby chronić wrażliwe podgrupy.

 • Kampania WHO #KeepCool na 2022 r.: przygotowanie ciepłego i suchego lata w Europie

  24 May 2022

  Podczas Europejskiego Tygodnia Zdrowia Publicznego (16–20 maja 2022 r.) WHO/Europa zainicjowała doroczną kampanię #KeepCool, aby przypomnieć wszystkim, że w okresach gorącej pogody konieczne jest podjęcie środków w celu utrzymania chłodu, aby uniknąć negatywnych skutków zdrowotnych.

 • Sprawozdanie IPCC: „Zmiana klimatu 2022: łagodzenie zmiany klimatu” – podsumowanie dla decydentów politycznych

  24 May 2022

  W streszczeniu dla decydentów (udostępnionym w dniu 4 kwietnia 2022 r.) przedstawiono najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu grupy roboczej III jako wkład do szóstego sprawozdania oceniającego IPCC. Sprawozdanie grupy roboczej III zawiera zaktualizowaną globalną ocenę postępów w łagodzeniu zmiany klimatu i związanych z nią zobowiązań oraz analizuje źródła globalnych emisji. Nowy rozdział dotyczący innowacji, rozwoju i transferu technologii może przyczynić się do osiągnięcia celów zarówno w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, jak i przystosowywania się do niej, a także do osiągnięcia szerszych celów zrównoważonego rozwoju.

 • Rejestrowanie interaktywnego atlasu internetowego Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) ze szczególnym uwzględnieniem Europy

  20 Apr 2022

  Grupa zadaniowa IPCC ds. wsparcia danych na potrzeby ocen zmiany klimatu (TG-Data) wraz z Centrum Dystrybucji Danych (DDC) zorganizowała serie seminariów internetowych koncentrujące się na wykorzystaniu interaktywnego atlasu grupy roboczej I IPCC. 18 marca 2022 r. odbyło się seminarium internetowe dla Europy.

 • Zdrowie jako siła napędowa działań na rzecz zmiany klimatu

  05 May 2022

  Z okazji francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Santé publique France i Międzynarodowe Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Zdrowia Publicznego (IANPHI) zorganizowały 8 kwietnia 2022 r. dzień dyskusji na temat zmiany klimatu i zdrowia publicznego. Wydarzenie to miało na celu zwiększenie świadomości na temat powiązań między klimatem, różnorodnością biologiczną i zdrowiem w polityce publicznej oraz zachęcenie do konkretnych działań na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim w celu przystosowania się do zmiany klimatu.

 • 10 Najważniejsze informacje na temat zdrowia z 6. sprawozdania IPCC

  06 Apr 2022

  Wkład grupy roboczej II do szóstego sprawozdania oceniającego IPCC – AR6 Climate Change 2022: Impact, Adaptation and Vulnerability [Skutki, adaptacja i podatność], opublikowane w dniu 28 lutego 2022 r., zawiera ważne przesłania dotyczące obecnego i przyszłego wpływu ekstremalnego ciepła na zdrowie ludzi.