Start Archiwum informacyjne

Exclusion of liability

This translation is generated by eTranslation, a machine translation tool provided by the European Commission.

Archiwum informacyjne

 • Nowe projekty LIFE dotyczące działań w dziedzinie klimatu: wnioskodawcy ubiegają się o finansowanie unijne w wysokości prawie 500 mln EUR

  07 Oct 2020

  W odpowiedzi na zaproszenie do składania projektów działań w dziedzinie klimatu w ramach unijnego programu LIFE na 2020 r. Komisja Europejska otrzymała 258 nowych wniosków. Stanowi to wzrost o 55 % w stosunku do danych z ubiegłego roku. Świadczy to również o rosnącym zaangażowaniu w przeciwdziałanie zmianie klimatu i przystosowywanie się do niej. Wnioskodawcy pochodzą ze wszystkich państw członkowskich, a całkowity koszt proponowanych projektów wynosi ok. 978 mln EUR.

 • Narzędzie wsparcia przystosowania się do przystosowania się do zmiany klimatu – uruchomiono nową wersję

  13 Nov 2020

  Niedawno zaktualizowane narzędzie wsparcia przystosowywania się do zmiany klimatu (AST) zapewnia rzetelny przegląd i wytyczne w zakresie udzielania pomocy decydentom i koordynatorom w państwach członkowskich UE, państwach członkowskich EOG i innych państwach w zakresie opracowywania, dalszej poprawy i zwiększania spójności krajowych strategii adaptacyjnych i krajowych planów działania. 18 listopada 2020 r. odbędzie się seminarium internetowe, aby dowiedzieć się więcej o praktycznych doświadczeniach i sposobach wykorzystania w polityce, planowaniu i podejmowaniu decyzji.

 • Przyroda jest powszechnie przystosowana do obecnego klimatu, co utrudnia dostosowanie się do nowego klimatu

  23 Nov 2020

  Aby zrobić to we właściwym czasie, organizmy muszą zdjąć kuchnię ze swojego środowiska. Wraz z trwającą zmianą klimatu czas tych kuchni, podobnie jak nagromadzenie ciepłych dni, szybko się zmienia. Naukowcy dowiodli, że czas aktywności gatunków nie nadąża za swoimi kuchniami oraz że jak szybko zmiany aktywności odzwierciedlają zmiany w przeszłości.

 • Nagrody Zielonej Stolicy Europy i Zielonego Liścia

  27 Jul 2020

  200 000 EUR) można przeznaczyć na zwiększenie zrównoważenia środowiskowego miast i przyczynienie się do realizacji ich wizji zrównoważonego rozwoju.

 • Opinia naukowa – Przystosowanie się do zdrowotnych skutków zmiany klimatu w Europie

  15 Jun 2020

  W niniejszej opinii naukowej, opublikowanej w czerwcu 2020 r., zbadano, które środki dostosowawcze mogłyby wzmocnić europejski sektor zdrowia w odniesieniu do skutków zmiany klimatu. Koncentruje się on na szczególnie wrażliwych grupach społecznych, regionach i środowisku miejskim oraz na wpływie chorób przenoszonych przez wektory, upałów i fal upałów.

 • Sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska na temat europejskich ekosystemów morskich „Memine Messages II”

  25 Jun 2020

  Sprawozdanie zawiera zharmonizowany przegląd obecnego wykorzystania mórz w Europie oraz wielorakich presji, które wywierają na nie wpływ. Przeanalizowano w nim również rozwiązania dotyczące przyszłości europejskiego ekosystemu morskiego.

 • Lato w mieście: zielona infrastruktura w celu utrzymania chłodu obszarów miejskich

  28 Jul 2020

  Ostatnie pięć lat było najgorszym w historii. Rekordy temperatury zostały przerwane w miastach w Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Francji i Polsce. Tymczasem w Belgii, we Włoszech i w Szwajcarii wydano ostrzeżenia dotyczące zdrowia publicznego ze względu na intensywne ogrzewanie. Zespół w ramach projektu LIFE Tree Check opracował kilka rozwiązań, które mogą pomóc miastom w całej Europie Środkowej w radzeniu sobie z ogrzewaniem.

 • Czynniki ryzyka klimatycznego, zagrożenia i konsekwencje w regionie Morza Bałtyckiego

  09 Oct 2020

  W ramach unijnego projektu „Wspólnotowe działanie na rzecz bezpieczeństwa na rzecz wspierania przystosowania się do zmiany klimatu i rozwoju” (CASCADE) przedstawiono przegląd czynników ryzyka klimatycznego, zagrożeń i konsekwencji w regionie Morza Bałtyckiego. W sprawozdaniu przedstawiono kaskadowe skutki zagrożeń klimatycznych dla regionu, gromadząc przykłady lokalne.

 • Morskie fale upałów są wytwarzane przez człowieka

  17 Sep 2020

  Fale upałów w oceanach na świecie są ponad 20 razy częstsze ze względu na wpływ człowieka na klimat. To właśnie są w stanie udowodnić naukowcy z Oeschger Centre for Climate Research na Uniwersytecie w Bernie. Ambitne cele klimatyczne są jedynym sposobem zapobieżenia nieodwracalnej utracie niektórych z najcenniejszych ekosystemów morskich.

 • Projekty w ramach programu „Horyzont 2020” dodane do programu Climate-ADAPT

  02 Oct 2020

  Trzy bieżące i cztery niedawno ukończone projekty w ramach programu „Horyzont 2020” zostały dodane do katalogu projektów w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach Climate-ADAPT. Niedawno opublikowane projekty obejmują: Cascades, CLARITY, ClimeFish, NAIAD, SOCLIMPACT, ThinkNature i URBAN GreenUp.